офіційні правила

 • Офіційні правила акції
 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Замовник Акції «Обійми близьких – поділись теплом» — ТОВ «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН» Україна, код ЄДРПОУ 37394634, місцезнаходження 61106, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, буд. 274-В, офіційний дистриб’ютор ТМ «Ahmad Tea» в Україні (надалі — Замовник).
 • 1.2. Організатор (також є і Виконавцем) Акції «Обійми близьких – поділись теплом» - ТОВ «Мокко», код ЄДРПОУ 40875249, Україна,  04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8 (надалі – Організатор).
 • 1.3. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначаються правила та умови проведення Рекламної Акції під загальною назвою «Обійми близьких – поділись теплом» (далі по тексту – Акція).
 • Акція спрямована на популяризацію продукції під ТМ «Ahmad Tea» та проводиться з метою привертання уваги покупців до продукції з зазначеною ТМ та стимулювання споживчого попиту на останню.
 • 1.4. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. 
 • 1.5. Акція не є азартною грою, не є лотереєю та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор та лотерей.
 • 1.6. Відповідальним за проведення Акції та за її наслідками є Організатор.
 • 1.7. Для проведення Акції, в тому числі для здійснення контролю за ходом Акції та розіграшу Заохочень Організатор має право залучати третіх осіб. При цьому, відповідальність за дії залучених осіб несе Організатор.
 • 1.8. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет сайті https://promo.ahmadtea.ua (надалі – Сайт).
 • У разі внесення будь-яких змін в правила цієї Акції Організатор публікує нові умови проведення Акції зі змінами на Сайті.
 • 1.8.1. Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу.
 • 1.8.2. Розміщення скороченої інформації, щодо механіки Акції здійснюється на Акційній продукції.
 • 1.9. В Акції бере участь наступна продукція ТМ «Ahmad Tea», (надалі - Акційна продукція) зі стікером у формі чашечки надписом «Наводь камеру та вигравай» на лицьовій стороні упаковки (пачки) та із унікальним 9-значним кодом (надалі – Акційний код), який надруковано на внутрішній стороні кришки Акційної продукції, а саме:
 • 1. 50г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Британська імперія
 • 2. 50г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Королева Вікторія
 • 3. 50г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Королівський стандарт
 • 4. 100г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Британська імперія
 • 5. 100г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Королева Вікторія
 • 6. 100г Чорний крупнолистовий чай Ахмад Ті Королівський стандарт
 • 7. 100г Чорний чай Ахмад Ті Чай Англійський до сніданку
 • 8. 100г Чорний чай Ахмад Ті Граф Грей
 • 9. 100г Чорний чай Ахмад Ті Англійський №1
 • 10. 100г Чорний чай Ахмад Ті Цейлон Голд Оранж Пеко
 • 11. 200г Чорний чай Ахмад Ті Чай Англійський до сніданку
 • 12. 200г Чорний чай Ахмад Ті Граф Грей
 • 13. 200г Чорний чай Ахмад Ті Цейлон Голд Оранж Пеко
 • 14. 25х2г Чорний чай Ахмад Ті Чай Англійський до сніданку
 • 15. 25х2г Чорний чай Ахмад Ті Граф Грей
 • 16. 25х2г Чорний чай Ахмад Ті Англійський №1
 • 17. 25х2г Чорний чай Ахмад Ті Гранд Ассам
 • 18. 100х2г Чорний чай Ахмад Ті Чай Англійський до сніданку
 • 19. 100х2г Чорний чай Ахмад Ті Граф Грей
 • 20. 100х2г Чорний чай Ахмад Ті Англійський №1
 • 21. 40х2г Чорний чай Ахмад Ті Чай Англійський до сніданку
 • 22. 40х2г Чорний чай Ахмад Ті Граф Грей
 • 23. 40х2г Чорний чай Ахмад Ті Англійський №1
 • 2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
 • 2.1. Акція проводиться з 01.11.2020р. по 31.08.2021р. включно (Період проведення Акції/Акційний період) у два етапи.
 • 2.1.1. Перший етап проводиться з 01.11.2020р. по 28.02.2021р. включно.
 • 2.1.2. Другий етап проводиться з 01.03.2021р. по 31.08.2021р. включно.
 • 2.2. Термін реєстрації кодів з 01.11.2020р. по 31.08.2021р. включно.
 • 2.3. Акція проводиться на території України, підконтрольній органам державної влади та управління (надалі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення Акційної продукції (або упаковок Акційної продукції) за межі території проведення Акції. Заохочення надсилаються (вручаються) Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.
 • 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
 • 3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи - громадяни України, яким виповнилося 18 років, що постійно проживають на території України, та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Акції за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Код з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі — Учасники).
 • 3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
 • 3.2.1. представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки);
 • 3.2.2. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
 • 3.2.3. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
 • 3.2.4. іноземці та особи без громадянства.
 • 3.3. Беручи участь в Акції Учасник Акції цим підтверджує, що він ознайомлений та згоден з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.
 • 4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ
 • 4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:
 • 4.1.1. Придбати Акційну продукцію;
 • 4.1.2. На внутрішній стороні упаковки (на внутрішній стороні кришки упаковки) Акційної продукції знайти Акційний код;
 • 4.1.3. Зареєструвати в Акційний період мінімум один Акційний код на Сайті (https://promo.ahmadtea.ua) для чого Учаснику необхідно:
 • - зайти на Сайт, натиснути на кнопку «Зареєструвати код», далі ввести у відповідні поля наступні дані: номер свого мобільного телефону, своє дійсне прізвище та ім’я, сам Акційний код, що знаходиться на внутрішній стороні кришки упаковки з акційним стікером у формі яскравої чашки. 
 • 4.2. Після введення номеру мобільного телефону, прізвища та ім’я Учасника і правильного Акційного Коду, Учасник автоматично потравляє на сторінку Сайту, де його сповіщають про успішну реєстрацію Акційного коду. 
 • 4.3. При реєстрації Учасником Акції наступних Акційних кодів, Учасник повинен щоразу вводити свої актуальні дані (Ім’я та прізвище і номер мобільного телефону). 
 • 4.4. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України (надалі Унікальний Учасник).
 • 4.5. Один Акційний код може бути зареєстрований тільки одним унікальним Учасником, і тільки один раз протягом Акції.
 • 4.6. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою унікального номеру мобільного телефону, який було вказано при реєстрації Акційного коду на Сайті, прізвища та ім’я та відповідного зареєстрованого Акційного коду. 
 • Коди, що були зареєстровані одним Учасником на різні номери телефону не ідентифікуються як коди одного учасника. У базі ці коди містяться як коди двох Унікальних учасників.
 • 4.7. Неправильним Акційним кодом вважається код, який містить неправильні символи.
 • 4.8. Вірним вважається Акційний код, який присутній в загальній базі згенерованих Акційних кодів, які використовувалися для нанесення на Акційну упаковку з внутрішньої сторони.
 • 4.9. Порядок дій Учасника, якщо Акційна продукція не містить Акційний код, містить нечіткий Акційний код, або код, який дублюється.
 • 4.9.1.Якщо певна одиниця Акційної продукції не містить Акційний Код, або якщо Акційний код нанесено нечітко (брак виробництва партій), що не дає змоги розібрати символи Акційного коду, або якщо код дублюється (система зазначає про те, що код вже було введено), Учасник Акції має повідомити про це Виконавця Акції, надіславши електронного листа на адресу електронної пошти [email protected], обов’язково вказавши у листі свій номер мобільного, який Учасник використовує для участі в Акції.
 • 4.9.2. До листа обов’язково має бути додано: копію фіскального чеку, що підтверджує придбання Акційної Продукції, чітке фото всієї лицьової сторони етикетки Акційної Продукції, а також чітке фото внутрішньої сторони кришки Акційної продукції, де нанесений або мав бути нанесений Акційний код. Всі фото повинні бути належної чіткості, яка дає змогу роздивитись інформацію на них.
 • 4.9.3. Виконавець Акції повинен опрацювати надіслану інформацію протягом одного робочого дня та у випадку підтвердження відсутності Акційного Коду внаслідок браку виробництва, надати Учаснику Акції Акційний Код з числа резервних кодів, або у разі нечіткості нанесеного Акційного Коду – перевірити та уточнити такий Акційний Код, перевіривши його в базі згенерованих кодів. Надання/уточнення Акційного Коду відбувається шляхом відповіді на електронний лист Учасника Акції.
 • 4.9.4. Виконавець Акції може надати Учаснику новий Акційний Код з числа резервних, або уточнити нечіткий Акційний код, надати Учаснику новий Акційний Код, у разі дублювання Коду, тільки якщо Учасник виконав всі вимоги, зазначені вище у п. 4.10.1. - 4.10.3.
 • 4.9.5. Виконавець має право відмовити Учаснику у видачі нового Акційного коду з числа резервних або в уточненні нечіткого Акційного коду, якщо Учасник не надав інформацію відповідно до п. 4.10.1. - 4.10.3. або якщо в результаті перевірки інформації, наданої відповідно до п. 4.10.2. буде виявлено, що зображення на фото, наданих Учасником, не є зображеннями Акційної Продукції, або якщо ці зображення є нечіткими.
 • 4.10. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Акційних кодів та за інші обставини, на які вони не мають впливу, зокрема, але не виключно:
 • 4.10.1. за розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість реєстрації Акційного коду на Сайті;
 • 4.10.2. за неможливість Учасника взяти участь в Акції з причин, які не залежні від Організатора/Замовника Акції.
 • 4.11. Учасник Акції при виконанні умов, визначених у п.4.1., та сповіщений згідно п. 4.2., вноситься до відповідної бази Акції (надалі – «база» або «база даних» або «База Акції»).
 • 4.12. Упаковку Акційної продукції з Акційним кодом (який учасник Акції зареєстрував на сайті для участі в Акції) Учасник Акції зобов’язаний зберігати протягом всього Періоду Акції та 50 календарних днів після його закінчення;
 • 4.13. За дії влади щодо карантинних заходів. Організатор залишає за собою право в разі посилення карантинних заходів запропонувати приз ідентичний за вартістю головного призу або перенести поїздку на невизначений термін.
 • 5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.
 • 5.1. Фонд Заохочень Акції протягом першого етапу Акції складається з наступних Заохочень:
 • 5.1.1. Сувенірної баночки з чаєм (надалі – Бляшана банка чаю) у кількості 255 (двісті п'ятдесят п'ять) пар, а всього 510 (п’ятсот десять) одиниць;
 • 5.1.2. Сувенірний плед (надалі – Сувенірний плед) у кількості 51 (п'ятдесят одна) пара, а всього 102 (сто дві) одиниці;
 • 5.1.3. «Apple iPhone 12 Pro, 128GB, Graphite» / «Епл Айфон 12 Про, 128Гб, Графіт» (надалі –  Apple iPhone) у  кількості 3 (три) пари, а всього 6 (шість) одиниць;
 • 5.1.4. Сертифікат на відпочинок в готелі «Frederic Koklen» / «Фредерік Коклен», м. Одеса – у кількості 1 одиниця.
 • Сертифікат на двох осіб на 2 доби (2 дні та 2 ночі). Категорія номеру – Тематичний люкс.
 • Попередня дата подорожі: 15 – 17 травня 2021 року. У переможця є можливість змінити дату подорожі на іншу у період  з 01.04.2020 до 31.05.2021. У разі зміни дати подорожі за бажанням переможця, останній має проінформувати Організатора про бажану дату мінімум за 1 місяць до подорожі. 
 • До сертифікату входять наступні блага:
 • - організація транспорту від найближчого обласного центру до м. Одеси потягом або автобусом.
 • - проживання у готелі «Frederic Koklen» / «Фредерік Коклен» з 15 травня (можливість раннього заїзду до готелю: з 6:00 до 12:00) до 17 травня (віїзд з готелю 17 травня о 12.00).
 • - організація прогулянки на яхті на 2-х осіб протягом 3-х годин.
 • - організація чаювання у британському стилі на 2-х осіб. 
 • - організація уроку з верхової їзди на 2-х осіб. 
 • - сніданки на ресторані готелю «Frederic Koklen» / «Фредерік Коклен» на 2-х осіб у кількость 3 шт (15, 16 та 17 травня). 
 • - вечері на 2-х осіб у ресторнах 15 та 16 травня. 
 • - організація транферу по м. Одеса: з залізничного вокзалу / автовокзалу до готелю та у зворотньому напрямку; з готелю до місця, де буде проходити прогулянка на яхті та верхова їзда та у зворотньому напрямку. 
 • 5.1.4.1. Програма може бути змінена внаслідок погодних умов, які не залежать від Організатора, за згодою сторін. 
 • 5.2. Фонд заохочень протягом другого етапу Акції складається з наступних заохочень:
 • 5.2.1. Сувенірний плед (надалі – Сувенірний плед) у кількості 65 (шістдесят п’ять) одиниць;
 • 5.2.1.1. Розіграш Сувенірних пледів відбувається щоп’ятниці о 17:00 у період з 1.03.2021 до 31.05.2021.
 • 5.2.2. Сувенірної скринька з чаєм (надалі – Бляшана скринька з чєм) у кількості 65 (шістдесят п’ять) одиниць;
 • 5.2.2.1. Розіграш Бляшаної скриньки з чаєм відбувається щоп’ятниці о 17:00 у період з 1.06.2021 до 31.08.2021.
 • 5.3. Заміна будь-якого Заохочення на грошовий еквівалент чи будь-яке інше благо не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
 • 5.4. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Заохочень несе Організатор.
 • 5.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Організатор має право змінити вид, форму, колір, розмір того чи іншого Заохочення на власний розсуд. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 1.8. цих Правил та з додержанням вимог чинного законодавства.
 • 5.6. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на Сайті, на Акційній продукції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Замовником Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.
 • 5.7. У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права будь-яким чином передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення.
 • 6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 
 • 6.1. Право на отримання Заохочень Акції (стають Переможцями Акції) набувають:
 • а) Учасники Акції, які згідно із цими Правилами стали переможцями щоденних розіграшів Акції;
 • б) Учасники Акції, які згідно із цими Правилами стали переможцями щотижневих розіграшів Акції;
 • в) Учасники Акції, який згідно із цими Правилами стали переможцями щомісячних розіграшів Акції.
 • г) Учасник Акції, який згідно із цими Правилами став переможцем головного розіграшу Акції.
 • 6.2. Порядок проведення щоденних розіграшів та визначення щоденних Переможців Акції протягом першого етапу акції (1.11.2020 – 28.02.2021):
 • 6.2.1. Загальна кількість Заохочень щоденних розіграшів (Бляшаних банок з чаєм), які розігруються за весь період проведення Акції в межах щоденних розіграшів, становить 255 пар, а всього 510 одиниць.
 • 6.2.2. Щоденно (у будні дні з понеділка по п'ятницю), протягом строку проведення Акції, відбувається розіграш:
 • 3 (трьох) Заохочень, серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені в Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щоденного розіграшу Акції отримує 1 (одну) Бляшану банку з чаєм, а також отримує право надати дані 1 (однієї) іншої особи, якій Організатор направить такий самий подарунок.
 • 6.2.3. Для проведення щоденного розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:
 • - до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції учасників що зареєстрували один та більше акційних кодів;
 • Серед кожної бази даних щоденного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх Акційні коди, (зареєстровані такими Учасниками), які набули права на отримання Заохочень, а саме:
 • - серед всієї бази даних щоденного розіграшу визначається 3 (три) Акційні коди, Учасників Акції, які набувають права (стають Переможцями Акції) на отримання Заохочення.
 • 6.2.4. Для кожного щоденного розіграшу формуються своя база даних. Акційні коди учасника Акції з одного щоденного розіграшу переносяться до наступних щоденних розіграшів, окрім випадків, якщо цей код було визначено виграшним у щоденному розіграші.
 • Акційний код, який був визначений як виграшний у щоденному розіграші та будь-які інші Акційні коди Переможця Акції виключаються із відповідної бази даних щоденного розіграшу та не беруть участі у будь-якому наступному щоденному розіграші Акції, але беруть участь у щотижневому, щомісячному та головному розіграшах Заохочень.
 • 6.2.5. Щоденні розіграші Акції проводяться кожного буднього дня (з понеділка по п'ятницю) протягом строку проведення Акції о 17 год. 00 хв. (за Київським часом).
 • Останній щоденний розіграш Акції відбудеться 26.02.2021 р.
 • 6.2.6. У випадку неможливості визначення Переможця щоденного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щоденного розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щоденному розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.
 • 6.3. Порядок проведення щотижневих розіграшів та визначення щотижневих Переможців Акції протягом першого етапу акції (1.11.2020 – 28.02.2021):
 • 6.3.1. Загальна кількість Заохочень щотижневих розіграшів (Сувенірні пледи), які розігруються за весь період проведення Акції, становить 51 пара, всього 102 одиниці.
 • 6.3.2. Щоп’ятниці, протягом Періоду проведення Акції, відбувається розіграш:
 • 3 (трьох) Заохочень, серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені в Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щотижневого розіграшу Акції отримує 1 (один) сувенірний плед, а також отримує право надати дані 1 (однієї) іншої особи, якій Організатор направить такий самий подарунок.
 • 6.3.3. Для проведення щотижневого розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:
 • - до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції, Учасників що зареєстрували два та більше акційних кодів.
 • Серед кожної бази даних щотижневого розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх Акційні коди, (зареєстровані такими Учасниками), які набули права на отримання Заохочень у щотижневого розіграшу, а саме:
 • - серед всієї бази даних кожного щотижневого розіграшу визначається 3 (три) Учасники Акції, які набувають право на Заохочення (стають Переможцями Акції).
 • 6.3.4. Для кожного щотижневого розіграшу формується своя база даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щотижневого розіграшу переносяться до наступних щотижневих розіграшів, окрім випадків, якщо цей код було визначено виграшним у щотижневому розіграші.
 • Акційний код, який був визначений як виграшний у щотижневому розіграші та будь-які інші Акційні коди Переможця Акції виключаються із відповідної бази даних щотижневого розіграшу та не беруть участі в будь-якому наступному щотижневому розіграші Акції але беруть участь у щоденному, щомісячному та головному розіграшах Заохочення.
 • 6.3.5. Щотижневі розіграші Акції проводяться кожної п’ятниці протягом строку проведення Акції о 17:00 (за київським часом). Останній щотижневий розіграш Акції відбудеться 26.02.2021 р.
 • 6.3.6. У випадку неможливості визначення переможця щотижневого розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щотижневого розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щотижневому розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.
 • 6.4. Порядок проведення щомісячних розіграшів та визначення щомісячних Переможців Акції протягом першого етапу акції (1.11.2020 – 28.02.2021):
 • 6.4.1. Загальна кількість Заохочень щомісячних розіграшів (Apple iPhone), які розігруються за весь період проведення Акції в межах щомісячних розіграшів, становить 3 (три) пари, а всього 6 (шість) одиниць.
 • 6.4.2. 30.11.2020 р. о 17:00, 31.12.2020 р. о 17:00  та 31.01.2021 р. о 17:00,  відбувається розіграш:
 • 1 (одного) Заохочення щомісячних розіграшів серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені в Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щомісячного розіграшу Акції отримує 1 (один) Apple iPhone, а також отримує право надати дані 1 (однієї) іншої особи, якій Організатор направить такий самий подарунок.
 • 6.4.3. Для проведення щомісячного розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:
 • - до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції, учасників що зареєстрували 3 (три) та більше акційних кодів.
 • Серед кожної бази даних щомісячного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх унікальні коди, (зареєстровані такими Учасниками), один із яких набуде право на отримання Заохочень щомісячного розіграшу, а саме:
 • - серед всієї бази даних щомісячного розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який набуває право на Заохочення (стає основним Переможцем Акції), а також визначаються ще три резервних Учасника Акції, один з яких може стати Переможцем Акції у випадках передбачених цими Правилами.
 • 6.4.4. Для кожного щомісячного розіграшу формується своя базя даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щомісячного розіграшу переносяться до наступних щомісячних розіграшів, окрім випадків, якщо цей код було визначено виграшним у щомісячному розіграші.
 • Акційний код, який був визначений як виграшний у щомісячному розіграші та будь-які інші акційні коди Переможця Акції виключаються із відповідної бази даних щомісячного розіграшу та не беруть участі в будь-якому наступному щомісячному розіграші Акції, але беруть участь у щоденному, щотижневому та головному розіграшах Заохочення.
 • 6.4.5. Резервні Учасники Акції визначені Організатором згідно п.6.4.3. є резервними Переможцями Акції, а саме:
 • 6.4.5.1. Учасник Акції, який визначений першим резервним Учасником Акції набуває право на отримання щомісячного Заохочення замість основного Переможця Акції у випадку:
 • 1) відмови основного Переможця Акції від отримання Заохочення;
 • 2) неможливості вручення основному Переможцю акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання основним Переможцем Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.4.5.2. Учасник Акції, який визначений другим резервним учасником Акції набуває право на отримання щомісячного Заохочення замість першого резервного Учасника Акції у випадку:
 • 1) відмови першого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення;
 • 2) неможливості вручення першому резервному Учаснику Акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання першим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.4.5.3. Учасник Акції, який визначений третім резервним Учасником Акції набуває право на отримання щомісячного Заохочення замість другого резервного Учасника Акції у випадку:
 • 1) відмови другого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення.
 • 2) неможливості вручення другому резервному Учаснику Акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання другим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.4.6. У випадку неможливості визначення переможця щомісячного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щомісячного розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щомісячному розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш та анулюються.
 • 6.5. Порядок проведення головного розіграшу та визначення Переможця першого етапу Акції:
 • 6.5.1. Загальна кількість головних Заохочень, (Сертифікат на відпочинок у готелі «Frederic Koklen», місто Одеса), який розігрується за весь період проведення Акції, становить 1 (одну) одиницю.
 • 6.5.2. 28.02.2021 р. о 17:00 відбувається розіграш:
 • 1 (одного) Сертифікату на відпочинок у готелі «Frederic Koklen»,  місто Одеса серед Акційних кодів, Учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені в Акційній продукції.
 • 6.5.3. Для проведення головного розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:
 • - до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції, учасників що зареєстрували 3 (три) або більше акційних кодів.
 • Серед бази даних розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх унікальні коди, (зареєстровані такими Учасниками), один із яких набуде право на отримання Заохочень головного розіграшу, а саме:
 • - серед всієї бази даних розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який набуває право на отримання Сертифікату на відпочинок на двох на 2 доби у готелі «Frederic Koklen», місто Одеса (стає основним Переможцем Акції), а також визначаються ще три резервних Учасника Акції, один з яких може стати Переможцем Акції у випадках передбачених цими Правилами.
 • 6.5.5. Резервні Учасники Акції визначені Організатором згідно п.6.5.3. є резервними Переможцями Акції, а саме:
 • 6.5.5.1 Учасник Акції, який визначений першим резервним Учасником Акції набуває право на отримання Заохочення Сертифікату на відпочинок у готелі «Frederic Koklen», місто Одеса замість основного Переможця Акції у випадку:
 • 1) відмови основного Переможця Акції від отримання Заохочення;
 • 2) неможливості вручення основному Переможцю акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання основним Переможцем Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.5.5.2 Учасник Акції, який визначений другим резервним учасником Акції набуває право на отримання Заохочення Сертифікату на відпочинок на двох на дві доби у готелі «Бристоль» місто Одеса замість першого резервного Учасника Акції у випадку:
 • 1) відмови першого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення;
 • 2) неможливості вручення першому резервному Учаснику Акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання першим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.5.5.3. Учасник Акції, який визначений третім резервним Учасником Акції набуває право на отримання Заохочення Сертифікату на відпочинок на двох на дві доби у готелі «Frederic Koklen» місто Одеса замість другого резервного Учасника Акції у випадку:
 • 1) відмови другого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення.
 • 2) неможливості вручення другому резервному Учаснику Акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;
 • 3) невиконання другим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;
 • 4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.
 • 6.5.6. У випадку неможливості визначення Переможця головного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, Головне Заохочення анулюються.
 • 6.6. Визначення Переможців Акції щоденного, щотижневого, щомісячного та головного розіграшу в Період проведення Акції проводиться Організатором у присутності уповноваженої Комісії, що складається з представників Організатора (далі – Комісія) шляхом випадкового комп’ютерного вибору. Про результати визначення Переможців Акції, які отримують Заохочення Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії (надалі – Протокол).
 • 6.7.  Результати визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
 • 6.8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЩОТИЖНЕВИХ РОЗІГРАШІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЩОТИЖНЕВИХ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ПРОТЯГОМ ДРУГОГО ЕТАПУ АКЦІЇ (1.03.2021 – 31.08.2021):
 • 6.8.1. В щотижневих розіграшах другого етапу Акції беруть участь всі Акційні коди, зареєстровані з початку Акції, які не стали виграшними в першому етапі Акції. Загальна кількість Заохочень щотижневих розіграшів (Сувенірні пледи та Бляшані скриньки з чаєм), які розігруються за весь період проведення другого етапу Акції, становить 130 одиниць (65 Сувенірних пледів, що розігруються з 1.03.2021 року до 31.05.2021 року, та 65 Бляшаних скриньок з чаєм, що розігруються з 1.06.2021 року до 31.08.2021 року). 
 • 6.8.2. Щоп’ятниці, протягом Періоду проведення другого етапу Акції, відбувається розіграш:
 • 5 (п'яти) Заохочень, серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені в Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щотижневого розіграшу Акції отримує 1 (один) сувенірний плед або 1 (одну) бляшану скриньку з чаєм відповідно до дати розіграшу. 
 • 6.8.3. Для проведення щотижневого розіграшу другого етапу Акції формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:
 • - до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції, Учасників що зареєстрували 1 (один) або більше акційний код.
 • - до бази входять усі коди, що були зареєстровані за період з 1.11.2020 року до дати розіграшу включно, окрім тих кодів, що були виграшними у Щотижневому розіграші раніше (такі коди виключені з бази). 
 • Серед кожної бази даних щотижневого розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх Акційні коди, (зареєстровані такими Учасниками), які набули права на отримання Заохочень у щотижневого розіграшу, а саме:
 • - серед всієї бази даних кожного щотижневого розіграшу визначається 5 (п’ять) Учасників Акції, які набувають право на Заохочення (стають Переможцями Акції).
 • 6.8.4. Для кожного щотижневого розіграшу формується своя база даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щотижневого розіграшу переносяться до наступних щотижневих розіграшів, окрім випадків, якщо цей код було визначено виграшним у щотижневому розіграші.
 • 6.8.5. Щотижневі розіграші Акції проводяться кожної п’ятниці протягом строку проведення Акції з 1.03.2021 до 31.08.2021 о 17:00 (за київським часом). Останній щотижневий розіграш Акції відбудеться 31.08.2021 р.
 • 6.8.6. У випадку неможливості визначення переможця щотижневого розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щотижневого розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щотижневому розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.
 • 7. ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
 • 7.1. Учасники Акції, які набули право на отримання одного із Заохочень, передбачених цими Правилами (Переможці Акції), протягом 3-х календарних днів з дати їх визначення повідомляються про перемогу SMS-повідомленням на номер мобільного телефону, який був зазначений ними при реєстрації Акційного коду на Сайті.
 • В SMS повідомленні зазначається, яке саме Заохочення отримує Учасник Акції, та нагадується яким способом Учаснику Акції необхідно надати Організатору для отримання Заохочення.
 • Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
 • 7.2. Після надсилання SMS повідомлення про перемогу Учаснику Акції (Переможцю Акції), який набув право на отримання Заохочення такий Учасник Акції протягом 10 календарних днів з дати надсилання йому SMS повідомлення повинен надати Організатору копії (скан-копії) документів, передбачених п. 7.5 цих Правил для отримання Заохочення.
 • 7.3. У випадку, якщо Учасник Акції, який набув право на отримання Заохочення (Переможець Акції) протягом 10 календарних днів з моменту направлення на його мобільний номер SMS-повідомлення про перемогу не надасть копії (скан-копії) документів, передбачених п.7.5 цих Правил, він позбавляється права на отримання відповідного Заохочення.
 • 7.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього дня проведення відповідного розіграшу та протягом Періоду проведення Акції.
 • 7.5. Учасник, який став Переможцем щоденного, щотижневого, щомісячного розіграшів, направляє Організатору Акції на адресу електронної пошти [email protected] наступні дані:
 • 1) скан-копії або фото (роздільною здатністю не менш 203 dpi)  таких документів:
 • - скріншот (фото екрану) отриманого SMS - повідомлення з кодовим словом;
 • - власного дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України) та паспорту іншої особи, якій Організатор направить других подарунок;
 • - власної облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) та облікової картки платника податків іншої особи, якій Організатор направить других подарунок  (окрім випадку, коли учасник та/або третя особа через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);
 • - акційної упаковки/упаковок з унікальним кодом/кодами, на який/які за результатами проведення щотижневого та (або) фінального розіграшу припав виграш.
 • 2) а також:
 • - адреси відділення Нової Пошти для відправки подарунку Переможцю та іншій особі (в межах території проведення Акції);
 • - додаткову інформацію, яка потрібна Організатору для відправки Заохочення та бухгалтерського, фінансового та податкового обліку.
 • Учасник, який став Переможцем розіграшу Головного Заохочення, направляє Організатору Акції на адресу електронної пошти: [email protected], скан-копії таких документів:
 • - скрін отриманого SMS -повідомлення з кодовим словом;
 • - скан-копію дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України);
 • - скан-копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);
 • - скан/фото акційної упаковки/упаковок з унікальним кодом/кодами, на який/які за результатами проведення щотижневого та (або) фінального розіграшу припав виграш.
 • - адресу відділення Укрпошти або Нової Пошти для відправки Заохочення (в межах території проведення Акції);
 • - додаткову інформацію, яка потрібна Організатору для відправки Заохочення та бухгалтерського, фінансового та податкового обліку.
 • Учасник Акції, який став переможцем щоденного та(або) щотижневого, та (або) щомісячного, та(або) головного розіграшів зобов'язаний надати Організатору на його запит оригінал Акційної упаковки з Акційним кодом, на який за результатами проведення відповідного розіграшу припав виграш.
 • 7.6. Організатор впродовж 45 календарних днів з дати отримання від Переможця Акції всієї необхідної інформації/документації згідно п. 7.5., здійснює відправлення Подарунку (Подарунків) на адресу  (адреси) відділення зв’язку, зазначені Переможцем (в межах території проведення Акції).
 • 7.6.1. Організатор має право сам визначити службу доставки/почтову службу (Нову Пошту чи Укрпошту) якою відправити Подарунок (Подарунки).
 • 7.7.  Організатор Акції не несе відповідальності за доставку, або неналежну доставку Подарунків, за роботу поштової (кур’єрської) служби або через неможливість отримати переможцями Акції Подарунків з незалежних від Організатора причин, а також за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Організатор Акції не несе відповідальності за гарантійні зобов’язання щодо Подарунків Акції та за їх подальше використання. Гарантійні зобов’язання покладаються на виробника товару.
 • 7.8.  З моменту відправлення Подарунку Переможцю Акції на адресу відділення зазначену переможцем Акції (в межах території проведення Акції) зобов’язання Організатора та Замовника (перед таким Переможцем Акції) за цими Правилами вважаються виконаними.
 • 7.9. У випадку, якщо Подарунок повернений з причини «відмови від отримання», він не може бути повторно затребуваний отримувачем. Претензії щодо таких не отриманих Подарунків не приймаються.
 • 7.10. Переможець Акції вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Заохочення, у випадку:
 • - відмови від надання або ненадання Організатору документів/інформації, зазначених в п. 7.5. цих Правил, та /або
 • - надання їх пізніше вказаного терміну, та /або
 • - надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних, та/або
 • - надання інформації, що має ознаки фальсифікації/маніпуляції, та /або
 • - у випадку, якщо Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з Переможцем Акції, який набув право на Заохочення за його мобільним номером в продовж 5 календарних днів з дати визначення Переможців Акції;
 • - недотримання Переможцем Акції всіх положень та умов цих Правил та чинного законодавства України, та/або
 • - якщо Організатором буде встановлено, що цей Переможець Акції не може бути Учасником Акції згідно умов цих Правил, та/або;
 • - відмови переможця Акції від Заохочення;
 • що звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Переможцем Акції. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.
 • 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
 • 8.2. Організатор  Акції залишає за собою право:
 • 8.3.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
 • 8.3.2. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Заохочень;
 • 8.3.3. не вступати в листування та інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах.
 • 8.3.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Заохочення та публікувати зазначені матеріали в мережі інтернет, соц мережах та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.
 • 8.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні коди.
 • 8.6. Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, пандемії, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
 • 8.7. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення.
 • 8.8. Організатор Акції є податковим Агентом для Переможців та інших осіб, які відповідно до цих правил отримують Подарунки, та виконує обов’язки з утримання та сплати податків та зборів, у розмірах, передбачених чинним законодавством. 
 • 8.9. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Акційних кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції  Акційних кодів) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.
 • 8.10.  Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності:
 • 8.10.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:
 • - експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • - експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;
 • - горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
 • - експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;
 • - які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);
 • - які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • - які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.
 • 8.10.2. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.
 • 8.10.3. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.
 • 8.10.4. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.
 •  
 • 9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
 • 9.1. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації та документації (в тому числі згідно пунктів 4.1.3, 7.5.)  Організатором та залученими ним третіми особами з метою забезпечення участі в цій Акції (в тому числі внесення в Базу Акції), з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його (Учасника Акції) імені (псевдоніму), прізвища, по батькові, фотографії, інтерв’ю, номеру мобільного телефону, електронної адреси, поштової адреси, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього (Учасника Акції) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його (Учасника Акції) імені, ім’я, по батькові, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), інтернет сайті, соц. мережах, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Організатором та/або будь-якою третьою особою. Ця згода також розуміється як згода, що передбачається ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями), а також як згода на включення його (Учасника Акції) номера телефону та електронної адреси до системи розсилки інформації про нові рекламні акції Замовника, які будуть проводитися в майбутньому. Також Учасники, як суб’єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Організатору і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Акції за цими Правилами, останні ознайомилися та повідомлені  про їхні права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким передаються такі персональні дані Учасників. Організатор є володільцем персональних даних Учасників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Організатора. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції та на має право на отримання Заохочення. Організатор має право знищити базу персональних даних, без попереднього повідомлення про це володільців персональних даних, після повного закінчення Акції.
 • 9.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Організатору та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, рекламних відносин та з метою податкового, фінансового та бухгалтерського обліку.
 • 9.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.
 • 9.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
 • 9.5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.